REHBERLİK

SEVDA GÜRBÜZ

     REHBERLİK SERVİSİ

Psikolojik danışmanlık, kişilerin mantıklı kararlar verebilmeleri ve kararlarının sonuçları konusunda sorumluluk alabilmeleri için kendilerini ve yaşadıkları dünyalarını anlayabilmelerine yardımcı olma sürecidir.Rehberlik ve psikolojik danışmanlık ilişkileri güvenlik ilkesine dayanır. Psikolojik Danışman bu gibi bilgilerin paylaşılmasının çocuk açısından yararlı olduğuna hükmederse, çocuğun genel sağlığı ile ilişkili olmadığı takdirde, bunu ancak çocuğun bilgisi dâhilinde ve onun onayını alarak paylaşabilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanları

 • Kendi kendinizle ve başkalarıyla yaşadığınız zorluklar konusunda çözüm oluşturmak
 •  Problemlerinizi analiz etmek
 •  İlgili konuda bilgi toplamak
 •  Sonuçları dikkate alarak düşünmek
 •  En iyi çözümü seçmek
 •  Yaptığınız seçimlerin sorumluluğunu kabul etmek

Bireysel Rehberlik

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı problemler ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sıkıntı yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için ölçek, test ve envanterler uygulanır.

Bireysel görüşmeler

 • Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimine başvurmaları yoluyla;
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimine velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test v.b uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.
 • Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik ölçek, test ve envanterler uygulanır.

Öğrenci Seminerleri

Öğrencilerle yönelik yapılan seminer çalışmaları, öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sıkıntı yaşadıkları konu veya konulara yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır.

Seminer Çalışmalarından Örnekler

 • Sınav sistemi
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
 • Sorumluklarımız
 • Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Baş etme Yöntemleri motivasyon sohbetleri vb.
 • Ergenlik problemleri ve baş etme yolları
 • Test Çözme Teknikleri
 • Kariyer günleri 

Veli Seminerleri

Velilere yönelik grup seminerler, velilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde  veli seminerleri şeklinde yapılır.

Sınıf Danışmanlık Sistemi

Her sınıfın sınıf rehber öğretmeni vardır. Haftalık rehberlik saatinde yılık rehberlik planı çerçevesinde konular işlenir.
Sınıf rehber öğretmeni öğrencilerinin sadece akademik başarılarıyla değil aynı zamanda onların hayata hazırlanmasında da rehberlik yapmaktadır. Bu çerçevede birçok sınıf sosyal faaliyetleri yaşanmakta ve yaşatılmaktadır.Ayrıca uyguladığımız danışmanlık sistemiyle gruplara böldüğümüz öğrencilerin her türlü gelişim ve takibi yapılmaktadır.

9.SINIF VERİMLİ DERS ÇALIŞMA SEMİNERİ

9.sınıf öğrencilerine yönelik yaptığımız bu çalışmada ;verimli ders çalışma nedir?,planlı çalışma neden gerekli?,yanlış çalışma davranışlarımız neler?,öğrenme ve kaygı arasında ilişki var mı?,insan belleğinin gizli dünyası nedir?,kendine güven nasıl sağlanır?,verimli ders çalışma yöntemleri nelerdir?,Hangi ders nasıl çalışmalıyız? Konuları hakkında bilgi verildi.Seminerin sonunda tüm branş öğretmenlerimizin dersleriyle ilgili dikkatle hazırladıkları“Hangi Ders Nasıl Çalışılır” kitapçığı dağıtıldı.

9.SINIF VELİ SEMİNERİ

9.sınıf velilerine yönelik yaptığımız çalışmada “verimli ders çalışma sürecinde veliye düşen görevler” konuşuldu.Bu seminerde  verimli çalışmada  çok çalışmanın değil etkili çalışmanın önemi vurgulandı.öğrenmede başarıyı etkileyen faktörler konuşuldu.Verimli ders çalışmada planlamanın ,çocuğu tanımanın,takibin ve okulla işbirliğinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.Sormlulluk bilincin kazandırma yolları vurgulandı.

12.SINIF TYT-AYT SUNUM

12.sınıf öğrencilerine yönelik yapılan seminerde; “Türkiye de üniversite sınav sistemi,eski ve yeni sınav sisteminin farkları,TYT nedir?,puan türleri,TYT’ de kaç soru kaç puan,AYT nedir?,testlerin içeriği ve soru sayıları,hangi puan türünde hangi meslekler var,Ortaöğretim Başarı Puanının yerleştirme puanına etkisi,sınavda çıkacak derslerin konu başlıkları,mesleklerin başarı sıralaması,özel yetenekle öğrenci alan üniversitelerin şartları” konuşuldu.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GEZİSİ

   

11 ve 12.sınıf öğrencilerimizle şehir üniversitesini ziyaret ettik.Dç.Dr.Erkan ERDEMİR kariyer planlamaya yönelik verdiği seminerde “kariyer planlamada  dilin ve kenidini geliştirmenin önemi,kitap okumanın faydaları,tarih,sosyoloji,psikoloji bilmenin kariyere katkısıs,iş hayatı ve sosyal hayata dahil olmanın önemi,lider olmanın koşulları,işe alımlarda mülakat da uygulanan yöntemler,okunulan alanda uzman olmanın başarıya katkısı,sadec üniversiteli olmak değil kendini geliştirmenin ne kadar önmeli olduğu,kendine güven duygusunun başarıya etkisi,kendini tanımak ve uygun mesleği seçmek arasında ilişki,”hakkında bilgi verdi.Seminerin ardından kampus gezi yapıldı.

10.SINIFLAR ALAN-DERS SEÇİMİ ÇALIŞMASI

Alan seçimiyle  öğrenci  geleceği  ve kariyerini planlamada ilk adımı atmış olacaktır.Seçeceği alandaki başarısı onun gelecekteki başarılarının temelini oluşturacaktır.Meslek seçiminin de temelini oluşturan bir seçim olduğundan ötürü alanın içerdiği meslekleri iyi tanımak ,ilgilerimizi yeteneklerimizi iyi bilmek ve bu özelliklerimizin seçtiğimiz alandaki meslek dallarında olması oldukça önemli.Yaptığımız bu seminerde İkbal Koleji Rehberlik Birimi olarak  meslek seçiminde çok önemli olan alan-ders seçimini sağlıklı bir şekilde seçebilmeleri için öğrencilerimize  yol göstermeye çalıştık.

 ERGENLERLE SAĞLIKLI İLETİŞİM VELİ SEMİNERİ

Ergenlik, çocukluktan çıkıp gençliğe adım atma dönemidir. Ergenlik büyümenin doğal bir parçasıdır. Ergenlik, fiziksel değişimlerin yanı sıra, düşünsel ve duygusal değişimleri de beraberinde getirir. Gençlik, bocalama ve fırtınalar içinde geçen bir dönemdir. Okulun Rehberlik Birimi olarak İkinci doğuş olarak kabul edilen bu dönemde ne yapacağına şaşıran ebeveynlere “Sağlıklı İletişim kurma yolları” konusunda bilgi vermeye ve ailede yaşanan sorunlara çözüm üretmeye çalıştık.

ERGENLİK DÖNEMİ VE İHMAL-İSTİSMAR KONULU SEMİNER

9.sınıflara yönelik yaptığımız seminerde ergenlik döneminde fiziksel, ruhsal ve zihinsel değişimlerden bahsedildi. kimlik arayışının önemi, duygulardaki ve bedendeki  hızlı değişimin ruhsal anlamda etkinlerinin neler olduğu ve neler yapılması gerektiği konuşuldu. Aile içi iletişimde ergenlik döneminde yaşanabilecekler ve nasıl davranmaları gerektiği hususuna vurgu yapıldı.

İhmal ve istismar nedir, Çeşitleri nelerdir. Böyle bir durumla karşılaşırsak ne yapmalı ve nasıl davranmalıyız konuları hakkında bilgi verildikten sonra böyle bir durum sonrası kimlerden yardım talep edebiliriz sorusuna cevap verildi.